Poniższa Polityka dotyczy "rozporządzenia o ochronie danych osobowych" oraz „wykorzystania plików cookies” i nawiązuje do stron internetowych, będących własnością firmy Furnig z siedzibą w Tarnowie (zwanych dalej: „stronami internetowymi”).


Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

 

Szanowny Kliencie

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie „RODO”). Zakres obowiązywania RODO będzie identyczny we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Przedmiotowy akt prawny wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych. Prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi poniżej, w których prezentujemy zagadnienia związane z wchodzącymi zamianami na stronach firmy Furnig.

 

Przetwarzamy dane osobowe

Zgodnie z RODO, danymi osobowymi są wszelkie informacje, na podstawie których zidentyfikowano lub możliwe jest zidentyfikowanie osobie fizycznej. Przykładami takich danych są adres IP, adres e-mail, lub Twoje dane w profilu użytkownika albo Twoje dane ujawnione podczas skłania zamówienia. Dane te mogą być również wykorzystywane przez nas lub naszych Zaufanych Partnerów na naszych stronach i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.

 

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych wg RODO:

Wykorzystanie Twoich danych jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną (czyli realizacji Twojego zamówienia) – zgodnie z RODO możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy. Bez tej możliwości nie bylibyśmy w stanie zapewnić Ci usługi, a Ty nie mógłbyś z niej korzystać (np. przesłać do Ciebie zamówionych u nas produktów).

 

Drugim powodem jest niezbędność przetwarzania wynikających z prawnie uzasadnionych celów lub interesów realizowanych przez administratora (np. działania związane z bezpieczeństwem strony internetowej) lub przez stronę trzecią (np. konieczność przekazania danych zamówienia do naszego kontrahenta, który realizuje usługę dostarczenia produktu).

Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania.

 

Administratorem Twoich danych osobowych będzie firma Furnig z siedzibą przy ul. Lwowskiej 163A, 33-100 Tarnów, wpisanej do Rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 9781/93, NIP 873-020-18-09, REGON 850299943 – a także nasi Zaufani Partnerzy, czyli firmy i inne podmioty, z którymi współpracujemy głównie w zakresie realizacji Twoich usług.

 

Przekazywanie danych osobowych

Przekazywanie danych ma miejsce jedynie w przypadku współpracy z podwykonawcą lub innym podmiotem realizującym w naszym imieniu część lub całość Twojego zamówienia. (np. agencją marketingową) lub usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych). Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.

 

Uprawnienia wg RODO:

Udzielenie zgody na przetwarzanie danych może być w każdym czasie przez Ciebie wycofane.

Masz nieograniczone prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

 


Wykorzystanie plików cookies

 

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies są drobnymi plikami tekstowymi, które są przechowywane przez Twoją przeglądarkę. Zawierają zbiory informacji, które są zapisywane na Twoim komputerze, kiedy odwiedzasz Serwis internetowy. Następnie, podczas każdej kolejnej wizyty są wysyłane z powrotem do Serwisu, z którego zostały pobrane lub do innego, który rozpoznaje dany plik cookie. Pliki cookies są praktyczne, ponieważ ułatwiają witrynie rozpoznanie urządzenia użytkownika przy powtórnej wizycie w Serwisie. Chcemy wiedzieć, które kategorie odwiedzasz częściej niż pozostałe, dzięki czemu możemy pracować nad tym, aby nasza oferta i sposób jej prezentacji odpowiadały Twoim oczekiwaniom. To dzięki Tobie wiemy o tym, w którym kierunku powinniśmy się rozwijać i jakie są Twoje oczekiwania. Pliki cookies w żaden sposób nie niszczą, ani nie uszkadzają systemu w Twoim komputerze, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to jedynie dane, dotyczące sposobu i formy korzystania z serwisu.

 

Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć na stronie: www.WszystkoOCiasteczkach.pl lub sekcji "Pomoc" Twojej przeglądarki internetowej.

 

Dlaczego wykorzystujemy pliki cookies?

Pliki cookies stosowane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do upodobań użytkownika oraz poprawy korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co ułatwia ulepszanie ich konstrukcji i zawartości, z wykluczeniem personalnej introjekcji użytkownika.

 

Jakie pliki cookies wykorzystujemy?

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Te pierwsze są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu odbiorcy, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do chwili ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

 

Ze względu na cel w ramach Serwisu stosujemy niniejsze rodzaje plików cookies:
  • Pliki wymagane – są to pliki niezbędne dla sprawnego poruszania się po Serwisie i korzystania z dostępnych funkcji Serwisu. Zgoda użytkownika na używanie przez nas z tych plików cookies nie jest wymagana;
  • Pliki wydajności – gromadzą informacje na temat sposobu korzystania z Serwisu przez użytkownika, m.in. najczęściej odwiedzanych stron oraz komunikatów o wystąpieniu błędów. Nie gromadzą notatek identyfikujących użytkowników. Ich celem jest ulepszanie działania Serwisu;
  • Pliki funkcjonalności - pliki te pozwalają witrynie zapamiętać wybory, jakich (o ile w ogóle) dokonuje użytkownik (nazwa użytkownika, język lub region) i doręczyć funkcje dostosowane do własnych potrzeb (o ile takie funkcje są osiągalne). Na przykład, witryna może posłużyć do zapamiętywania zmian rozmiaru tekstu, czcionki i innych zindywidualizowanych detali strony internetowej. Informacje gromadzone w takich plikach są anonimowe i nie śledzą aktywności użytkowników na innych witrynach;
  • Pliki reklamowe – pomagają w dostarczaniu reklam odpowiadających zainteresowaniom użytkownika. Mogą gromadzić informacje o obyczajach korzystania z przeglądarek i przystosowywać treść reklamy do zainteresowań użytkownika;
  • Pliki Biznesowe - umożliwiają realizację modelu biznesowego w oparciu o który udostępniona jest witryna, ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności zupełnej funkcjonalności serwisu ale może ograniczać poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości wykonania przez właściciela witryny przychodów subsydiujących działanie serwisu. Do tej kategorii należą także np. cookies reklamowe;
  • Pliki statystyczne – służące do zliczania statystyk dotyczących Serwisu.
Informujemy, że oprócz własnych plików cookies wykorzystujemy również pliki cookies zewnętrzne zamieszczane przez naszych partnerów za pośrednictwem Serwisu, w szczególności dla potrzeb reklamowych i statystycznych.

 

Zarządzanie plikami cookies:

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka domyślnie jest skonfigurowana do akceptowania wszystkich plików cookies. Możesz jednak samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Twojego urządzenia końcowego. Zmiany ustawień, o których mowa, możesz dokonać za pomocą ustawień Twojej przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).  

Niedokonanie zmian oznacza, że pliki cookies mogą być zamieszczane i przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym, a tym samym, że będziemy przechowywać pliki cookies w Twoim urządzeniu końcowym i uzyskiwać dostęp do tych plików.

 

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być gromadzone wyłącznie w celu wykonywania konkretnych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający wgląd do nich osobom nieuprawnionym.

 

Usuwanie plików cookies:

Zwykle oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą być zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź powiadamiać o ich każdym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Detale informacji o możliwości i metodach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Pamiętaj, że ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach naszej witryny internetowej furnig.shop.